Wyszukiwarka

Aktualności

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Utworzenie Centrum badawczo – rozwojowego w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki”.

Artykuły

Projekty Unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Więcej o Projekty Unijne