Wyszukiwarka

Działdowo- Nidzica

Zdjęcie: Działdowo- Nidzica

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo- Nidzica z m. Działdowo

 

 

Zakres projektu obejmował drogę wojewódzką nr 545 na długości łącznej 21 km, położoną w granicach gmin: Działdowo, Kozłowo, Nidzica. Rozbudowa odbyła się głównie w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej i dróg podporządkowanych. Głównym celem rozbudowy było poprawienie nośności drogi i wyrównanie nawierzchni, poprawa płynności jazdy i bezpieczeństwa drogowego, zaprojektowanie odpowiednich parametrów geometrycznych zgodnych z wymaganiami normatywnymi oraz zaprojektowanie właściwego odwodnienia nawierzchni.

 

Wartość kontraktu: 44 220 694,80 zł

 Termin realizacji: 27.03.2013-25.09.2014

 Inwestor: ZDW Olsztyn

 Generalny wykonawca:

 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. Mińsk Mazowiecki

 „PLANETA” Sp. z o. o.

 

Galeria

Zdjęcie: Działdowo- Nidzica

Zdjęcie: Działdowo- Nidzica

Zdjęcie: Działdowo- Nidzica

Zdjęcie: Działdowo- Nidzica

Zdjęcie: Działdowo- Nidzica

Powrót do: Realizacje