Wyszukiwarka

Obwodnica Mińska Mazowieckiego

Zdjęcie: Obwodnica Mińska Mazowieckiego

Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka - węzeł Ryczołek od km 520+400 do km 541+249.

W ramach przedsięwzięcia powstaną nowe węzły drogowe: Mińsk Mazowiecki, Jakubów, Kałuszyn. W planach jest budowa 14 wiaduktów, kładki dla pieszych oraz 2 miejsc obsługi podróżnych. Na łącznicach węzłów powstaną stacje poboru opłat za przejazd. Ze względu na potrzebę ochrony środowiska w rejonie rzeki Wiśniówki i Mieni zlokalizowane zostaną przejścia dla zwierząt. Na terenach wymagających ochrony przed hałasem powstanie 10,5 km ekranów akustycznych oraz pas zieleni izolacyjnej.

Wartość kontraktu: 567 mln zł
Termin realizacji kontraktu: 2009-2012
Inwestor: GDDKiA Oddział WarszawaGeneralny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
Astaldi S.p. A.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty” Sp. z o.o.
Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „Mosty” S.A.

Link:
http://www.drogi.waw.pl/index.php?nr=52

Galeria

Zdjęcie: Obwodnica Mińska Mazowieckiego

Zdjęcie: Obwodnica Mińska Mazowieckiego

Zdjęcie: Obwodnica Mińska Mazowieckiego

Powrót do: Realizacje