Wyszukiwarka

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2421W

Zdjęcie: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2421W

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku ul.

Sońskiej w Ciechanowie od km 31+067 do km 33+116 z podziałem na części: Część 1 - Zadanie 1 -

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w

Ciechanowie od km 31+067 do km 33+116

Inwestycja obejmowała odcinek drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów od

km 31+067 do km 33+116 a więc o długości 2049 m, położony w dzielnicy Krubin. Nawierzchnia bitumiczna była w złym stanie z wieloma uszkodzeniami w postaci pęknięć krawędziowych, spękań siatkowych i zapadnięć. Zakres prac obejmował: poszerzenie jezdni do szerokości 7 metrów, zamknięcie jezdni obustronnym krawężnikiem ciężkim, obustronne chodniki, jednostronna ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, przystanki, parkingi. Ścieżkę rowerową wraz z chodnikami rozdziela od jezdni pas zieleni.

 

Wartość kontraktu:  5 554 784,35 zł

Termin realizacji: 06.03.2017 – 27.11.2017

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie

Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. Mińsk Mazowiecki

Galeria

Zdjęcie: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2421W

Zdjęcie: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2421W

Zdjęcie: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2421W

Zdjęcie: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2421W

Powrót do: Realizacje