Wyszukiwarka

Kontakt

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (0-25) 758-42-26, 759-60-59, 759-60-60,
758-42-28, 784995539, 784995547
fax (0-25) 758-28-59
Sekretariat wew. 25,27
e-mail: pbdim@pbdim.com.pl

NIP: 822-00-10-022

Identyfikator: 710251913

KRS: 0000040838

Kapitał zakładowy: 211 150 PLN 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Konto bankowe 
Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 87 1130 1017 0028 9120 1520 0001; 

Dział Spraw Pracowniczych
wew. 018,019

Dział Ofert 
wew. 214,210

Dział Techniczny
wew. 207

Dział Zaopatrzenia Materiałowego 
wew. 013,014

Działu Księgowości
wew. 221,222,202,203

Dział Informatyki
wew. 216

Dział Marketingu i Analiz Rynku 
wew. 211

Dział Ochrony Pracy, Środowiska i Infrastruktury 
wew. 017,016

 

JEDNOSTKI PRODUKCYJNE

Oddział Robót Drogowych w Stanisławowie
tel./fax
(25) 757-52-03, 752-20-06, 757-55-53
e-mail:
o.stanislawow@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Osiecku
tel.
(25) 685-70-11
fax
(25) 685-70-86
e-mail:
o.osieck@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Lublinie
tel./fax
(81) 749-61-51,52
e-mail:
o.lublin@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Nowym Dworze Mazowieckim
tel./fax
797699146
e-mail:
o.zachodni@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Przasnyszu
tel.
784995475, 784995492
fax.
6647922394
e-mail:
o.przasnysz@pbdim.com.pl

Odział Mostowy
tel./fax
(25) 758-73-25
e-mail:
o.mostowy@pbdim.com.pl

Oddział Warmińsko Mazurski w Korszach
tel.
(89) 751-00-85, 608-637-581
fax.
(89) 754-05-61
e-mail:
owm@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Tomaszowie Mazowieckim
tel./fax
(44) 730-70-71,72
e-mail:
o.tomaszow@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Chmielowie
tel.
784995113,118
e-mail:
 o.chmielow@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Bukowskiej Woli
tel. 728 824 814
e-mail:
m.sroga@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Kielcach
tel.
797 705 459

Centralne Laboratorium Drogowe w Stanisławowie
tel./fax
(25) 752-20-06
e-mail:
laboratorium@pbdim.com.pl

Kierownik Działu Technologicznego 
tel./fax
(25) 757-52-03
e-mail:
dzialtechnologiczny@pbdim.com.pl

Kierownictwo Sprzętowo-Transportowe w Mińsku Mazowieckim
tel.
(25) 758-45-26 wew. 050,051

Formularz