Wyszukiwarka

Krzepice

Zdjęcie: Krzepice

Budowa północnej obwodnicy m. Krzepice w ciągu drogi krajowej nr 43

W ciągu wybudowanej obwodnicy, liczącej ponad 5,6 km, powstały dwa mosty: nad rzeką Piskarą oraz nad rzeką Liswartą  oraz wiadukt nad ul. 17 Stycznia. Wykonane zostało oznakowanie pionowe i poziome, bariery ochronne, oświetlenie oraz ekrany akustyczne. Zarówno na etapie przygotowania inwestycji, jak i realizacji prowadzone były prace archeologiczne na łącznej powierzchni 350 arów. W trakcie których zidentyfikowano 861 archeologicznych obiektów nieruchomych, a także wiele fragmentów ceramiki i metali z okresu neolitu, brązu, wpływów rzymskich jak również wczesnego średniowiecza prezentujące kulturę łużycką i przeworską.

Wartość kontraktu: 66,7 mln zł
Termin realizacji kontraktu:  2008-2009
Inwestor: GDDKiA Oddział Katowice


Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY - ŁÓDŹ S.A.
DROMET Sp. z o.o.

Galeria

Zdjęcie: Krzepice

Zdjęcie: Krzepice

Zdjęcie: Krzepice

Zdjęcie: Krzepice

Zdjęcie: Krzepice

Zdjęcie: Krzepice

Zdjęcie: Krzepice

Powrót do: Realizacje