Wyszukiwarka

Oferta

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki realizuje przede wszystkim zadania obejmujące budowę, modernizację i remont dróg (w tym dróg tymczasowych i objazdów), ulic, mostów i lotnisk, świadcząc także usługi dodatkowe, jak:

 • badania laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonowych – Centralne Laboratorium Drogowe,

 • wynajem sprzętu do robót drogowo-inżynieryjnych oraz specjalistycznych środków transportu,

 • bezinwazyjne usuwanie mleczka z nawierzchni betonowej – system PeelJet.

 

Inżynieria drogowa i produkcja mas bitumicznych

 

Posiadamy duże doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych na rynku krajowym i zagranicznym. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą specjalistów oraz nowoczesnym sprzętem budowlanym, dzięki czemu możemy zagwarantować rzetelne i terminowe wykonanie prac. 

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w swojej ofercie posiada także mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło tzw. „warm mix asphalt”. Użyta technologia ich produkcji jest przyjazna środowisku dzięki zmniejszeniu zużycia energii i emisji szkodliwych związków, dzięki obniżeniu temperatury produkcji oraz wbudowania i zagęszczenia gotowej już mieszanki mineralno-asfaltowej. Ekologiczne masy bitumiczne produkowane są na nowoczesnej wytwórni mas bitumicznych BENNINGHOVEN TBA 3000U-C o wydajności 240Mg/h zlokalizowanej w Osiecku.  

 

Oferujemy również wysokiej jakości masy mineralno-bitumiczne, wytwarzane w nowoczesnych wytwórniach, działających w:

          

 

 

Badania laboratoryjne

 

Centralne Laboratorium Drogowe w Stanisławowie, działające w ramach Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki, wykonuje badania mas bitumicznych na potrzeby własne oraz dla Klientów zewnętrznych. Laboratorium jest akredytowanym wykonawcą usług w zakresie badania mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) pod względem:

 • zawartości asfaltu i składu ziarnowego, 

 • gęstości objętościowej zagęszczonej próbki asfaltowej, 

 • gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 • stabilności i odkształcania metodą Marshalla, 

 • wolnej przestrzeni,

 • wskaźnika zagęszczenia warstwy nawierzchni.

 

Przyznany w dniu 17 sierpnia 2005 roku przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikat Akredytacji Nr AB 638 potwierdza wdrożenie i przestrzeganie przez laboratorium systemu jakości zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:200. To gwarancja tego, że badania są przeprowadzane w sposób rzetelny, wiarygodny i obiektywny, a także w zgodzie z normami europejskimi (Certyfikat Akredytacji NR 638; zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 638).

            

  

 

Wynajem maszyn i środków transportu

 

Oferujemy duży wybór specjalistycznych maszyn i urządzeń do przeprowadzania prac drogowych, wynajmując je na atrakcyjnych warunkach. Dysponujemy sprzętem lekkim i ciężkim oraz pojazdami renomowanych marek, m.in.:

 • układarkami mas bitumicznych o szerokości układania od 2,5 do 12 m, itp.,

 • walcami stalowymi, gumowymi, kombinowanymi do robót ziemnych, itp.,

 • innym niezbędnym sprzętem wykorzystywanym w pracach drogowych, jak np.: koparko-ładowarki, koparki gąsienicowe, spycharki, dźwigi, ładowarki, równiarki, frezarki, zagęszczarki, itp.,

 • specjalistycznymi środkami transportu, jak: samochody ciężarowe, wywrotki, ciągniki siodłowe z naczepami, itp.

 

Usługa frezowania

 

 • nowopowstała grupa frezująca wykonuje usługi frezowania, nowymi frezarkami o szerokości od 0,5 m do 2 m.

          

 

 

Usuwanie mleczka z nawierzchni betonowej – PeelJet

 

W ramach naszych usług proponujemy również bezinwazyjne usuwanie mleczka z nawierzchni betonowej systemem PeelJet. To jedyna metoda, która nie niszczy nawierzchni betonowej i asfaltowej, nie narusza jej struktury, poprawia makroteksturę i przedłuża jej żywotność. PeelJet już od wielu lat uznawany jest w Europie za jedną z najlepszych i najbezpieczniejszych metod, szczególnie tam, gdzie stawiane są najwyższe wymagania odnośnie zabiegów przeprowadzanych na nawierzchniach (lotniska).

 

Poprawa szorstkości nawierzchni

 

System PeelJet wykorzystywany jest nie tylko do usuwania mleczka cementowego z nowej nawierzchni betonowej, ale również do pozbywania się:

 • nadmiaru bitumu z nowej nawierzchni asfaltowej,

 • oznakowania poziomowego,

 • gumy z pasa startowego na lotniskach,

 

a także do uszorstniania śliskich nawierzchni. Zabieg poprawy parametrów szorstkości metodą PeelJet jest przyjazny dla środowiska i może być wykonywany zarówno w dzień, jak i w nocy.

 

Warto wiedzieć, że:

 • dzięki metodzie PeelJet można oczyścić nawierzchnię z oleistego bitumu i w ten sposób przygotować ją pod oznakowanie (szczególnie przydatne, gdy zależy nam na czasie, pogoda nie sprzyja z oddaniem drogi, nawierzchnia asfaltowa jest świeża, a trzeba szybko oznakować drogę i przekazać ją zamawiającemu),

 • urządzeniem można przystąpić do pracy po zakończeniu układania masy SMA, w momencie normalnego dopuszczenia drogi dla ruchu pojazdów,

 • znakowanie poziome może odbyć się po 20-30 minutach od przeprowadzenia zabiegu, po którym oznakowanie dobrze się wiąże z nawierzchnią i nie żółknie (nie jest konieczne zachowanie min. 3-tygodniowego okresu naturalnego wytrącania się bitumu od momentu położenia nawierzchni do aplikacji na niej oznakowania),

 • właściwe usunięcie mleczka z nowych nawierzchni betonowych sprawia, że materiał oznakowania poziomego dobrze do nich przylega i jest trwały.

 

Metoda PeelJet doskonale sprawdza się tam, gdzie wskazane jest łagodne traktowanie nawierzchni, niepowodujące żadnych jej uszkodzeń.