Wyszukiwarka

Siedlce

Rodowód naszej firmy jak większość z pośród firm drogowych wywodzi się z Rejonu Dróg Publicznych. Po przekształceniach w 1991r „wzięliśmy sprawy w swoje ręce” i zamiast przekształcić się w przedsiębiorstwo państwowe jak większość Rejonów Dróg Publicznych powołaliśmy za zgodą załogi pierwszą w kraju spółkę pracowniczą, która rozpoczęła działalność z dniem 01.01.1992r.

Przedmiotem działalności spółki jest: utrzymanie, kontynuowanie i rozwijanie działalności zniesionego Rejonu Dróg Publicznych w Siedlcach oraz prowadzenie innej działalności gospodarczej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich krajowych i zagranicznych w zakresie: produkcji, handlu i usług, a w szczególności: budowa, utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich, produkcja i dystrybucja materiałów budowlanych oraz usług sprzętu drogowego.

W ciągu 12 lat istnienia Spółki nie występowały zwolnienia pracowników, co jest bardzo istotne w dobie dużego bezrobocia. Załoga liczy 105 osób, a dodatkowo w sezonie zatrudniamy około 40 osób. Większość pracowników posiada duży staż pracy i jest specjalistami w swojej dziedzinie.

Zdajemy sobie sprawę, że aby zaistnieć na rynku tak bardzo konkurencyjnym w zakresie wykonywania robót drogowych, należy inwestować w maszyny i sprzęt oraz nowoczesne technologie. W związku z powyższym zmodernizowaliśmy posiadany sprzęt lub zakupiliśmy nowy. I tak: posiadamy Wytwórnię Mas Bitumicznych o wydajności 180 Mg/h, Firmy Uniglobe - jedna z nielicznych wytwórni w kraju, gdzie paliwem technologicznym jest gaz ziemny. Posiada nowoczesny system odpylania, dzięki czemu nie oddziaływuje negatywnie na środowisko; trzy układarki do mas bitumicznych z automatycznym sterowaniem i podgrzewanym stołem; walce stalowe, ogumione i wibracyjne; frezarkę oraz inny sprzęt do robót ziemnych, produkcji betonu i drobny sprzęt towarzyszący.

Standardem jest już w naszym przypadku sprawne organizowanie pracy, co zmniejsza koszty inwestycji i uciążliwość społeczną w trakcie jej realizacji. Nad zapewnieniem właściwej jakości wykonywanych robót czuwa laboratorium drogowe, w którym zatrudnieni są pracownicy o wysokich kwalifikacjach i dużym stażu pracy.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o.

Siedziba spółki mieści się w Siedlcach (08-102), ulica Brzeska 128

NIP: 821-000-66-80
tel. centrala (0-25) 644 12 72
tel. Zarząd (0-25) 632 78 03
fax (0-25) 632 50 82

mechanik@prd-rdp.pl
techniczny@prd-rdp.pl
ksiegowosc@prd-rdp.pl
prd-rdp@siedlce.home.pl
prdsiedlce@pbdim.com.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych - Ujrzanów 281
tel. (0-25) 632 25 30
tel. (0-25) 633 95 58

W skład grupy kapitałowej wchodzą:
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "REGIONALNE DROGI PODLASKIE" Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128
08-102 Siedlce
tel. (0-25) 644 12 72
tel. (0-25) 632 78 03
fax (0-25) 632 50 82
sekretariat@prd-rdp.pl
techniczny@prd-rdp.pl
ksiegowosc@prd-rdp.pl
http://www.prd-rdp.pl

 

2. Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
ul. Brokowska 37
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (0-29) 746 20 26
fax (0-29) 745 37 92

Siedlce

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128,
08-110 Siedlce
tel.: (0-25) 644 12 72
fax.: 632 50 82


Ostrów Mazowiecka

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
ul. Brokowska 37,
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel.: (0-29) 746 29 35
fax.: 745 37 92

Zambrów

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.    
ul. Sitarska 1,
18-300 Zambrów,
tel.: (0-86) 271 23 54,
fax.: 271 64 83

Kruszyn

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.    
Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7,
87-853 Kruszyn,
tel.: (0-54) 235 55 85,
tel./fax. 252 84 33

Świebodzin

PRD „DROGBUD” Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 14,
66-200 Świebodzin
tel.: (0-68) 38-222-74, 38-249-38
fax.: 38-236-04

Zielona Góra

Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.    
ul. Lotników 3,
65-714 Zielona Góra,
tel.: (0-68) 451 96 99
tel./fax.: 327 18 11

Mapa salonów
Lista członków grupy kapitałowej
NazwaAdres

Siedlce

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128,
08-110 Siedlce
tel.: (0-25) 644 12 72
fax.: 632 50 82


Więcej o Siedlce

Ostrów Mazowiecka

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
ul. Brokowska 37,
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel.: (0-29) 746 29 35
fax.: 745 37 92

Więcej o Ostrów Mazowiecka

Zambrów

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.    
ul. Sitarska 1,
18-300 Zambrów,
tel.: (0-86) 271 23 54,
fax.: 271 64 83

Więcej o Zambrów

Kruszyn

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.    
Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7,
87-853 Kruszyn,
tel.: (0-54) 235 55 85,
tel./fax. 252 84 33

Więcej o Kruszyn

Świebodzin

PRD „DROGBUD” Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 14,
66-200 Świebodzin
tel.: (0-68) 38-222-74, 38-249-38
fax.: 38-236-04

Więcej o Świebodzin

Zielona Góra

Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.    
ul. Lotników 3,
65-714 Zielona Góra,
tel.: (0-68) 451 96 99
tel./fax.: 327 18 11

Więcej o Zielona Góra