Wyszukiwarka

Zielona Góra

Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów "MOSTY" w Zielonej Górze zostało utworzone na bazie Rejonu Budowy Mostów powstałego w 1987 roku. Od 1992 roku do 31-05-2006r. prowadziło działalność jako przedsiębiorstwo państwowe.
Po prywatyzacji w dniu 01-06-2006r. funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Specjalizuje się w wykonywaniu robót budowlanych związanych z budową i modernizacją mostów, wiaduktów oraz przepustów.
Działalność przedsiębiorstwa widoczna jest przede wszystkim na terenie Ziemi Lubuskiej. Firma wykonuje również roboty na zlecenie inwestorów z województw sąsiednich.
Przedsiębiorstwo było współtwórcą konsorcjum trzech przedsiębiorstw ZPBM "MOSTY" - "KONTRAKT" i Spółka, w ramach, którego od roku 1993 wybudowało obiekty mostowe na kilku kontraktach finansowanych z zagranicznych funduszy pomocowych.
Wykonujemy również kompleksowe roboty naprawcze żelbetowych obiektów mostowych tj. zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji betonowych, naprawy i reprofilacje konstrukcji betonowych na bazie materiałów PCC, iniekcje uszczelniające i sklejające oraz zabezpieczenia antykorozyjne stali zbrojeniowej inhibitorami.
Produkujemy pełną gamę betonów wszystkich klas. Nasza Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych produkuje elementy żelbetowe i betonowe dla budownictwa komunikacyjnego i ogólnego.
Świadczymy również usługi sprzętowe.
Zapewniamy szybką i rzetelną realizację zleconych zadań. Gwarantujemy kompletną dostawę materiałów i urządzeń na zlecony zakres robót. Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra kierownicza i robotnicza gwarantuje solidną realizację podjętych zobowiązań zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem obowiązujących norm technicznych.

WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

ul. Przemysłowa 9
64-200 Wolsztyn
tel. (0 68) 384 25 19
fax/tel. (0 68) 347 29 19
e-mail: wpb@mosty.zgora.pl

OFERUJEMY:

1. Betony klas od B-1,5 do B-45

2. Wyroby betonowe

 • kręgi od średnicy 40 cm do 200 cm
 • kostki chodnikowe: "Holland", "Behaton", "Starobruk"
 • bloczki fundamentowe
 • stopnie skarpowe
 • krawężniki, obrzeża chodnikowe
 • korytka ściekowe i ścieki uliczne

3. Wyroby żelbetowe

 • rury przepustowe
 • kręgi od średnicy 40 cm do 200 cm
 • pokrywy studzienne i pierścienie odciążające
 • belki żelbetowe L-19 (nadproża) typy od N/120 do N/299
 • pale prefabrykowane
 • płyty kanałowe
 • elementy muru oporowego
 • płyty drogowe

4. Usługi

 • zbrojarskie
 • elementy prefabrykowane na indywidualne zamówienie
 • piaskowanie
 • sprzętowe

Z.P.B.M. "MOSTY" Sp. z o.o.
ul. Lotników 3
65-714 Zielona Góra
tel.(0 68) 327 18 11
fax (0 68) 451 97 15

e-mail: biuro@mosty.zgora.pl
e-mail: mosty@pbdim.com.pl

NIP: 929-17-59-756
REGON: 080099000

KRS nr 258401 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze
nr 02 1930 1060 2260 0244 0837 0001

Kapitał Zakładowy: 5492000PLN

Siedlce

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128,
08-110 Siedlce
tel.: (0-25) 644 12 72
fax.: 632 50 82


Ostrów Mazowiecka

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
ul. Brokowska 37,
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel.: (0-29) 746 29 35
fax.: 745 37 92

Zambrów

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.    
ul. Sitarska 1,
18-300 Zambrów,
tel.: (0-86) 271 23 54,
fax.: 271 64 83

Kruszyn

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.    
Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7,
87-853 Kruszyn,
tel.: (0-54) 235 55 85,
tel./fax. 252 84 33

Świebodzin

PRD „DROGBUD” Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 14,
66-200 Świebodzin
tel.: (0-68) 38-222-74, 38-249-38
fax.: 38-236-04

Zielona Góra

Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.    
ul. Lotników 3,
65-714 Zielona Góra,
tel.: (0-68) 451 96 99
tel./fax.: 327 18 11

Mapa salonów
Lista członków grupy kapitałowej
NazwaAdres

Siedlce

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128,
08-110 Siedlce
tel.: (0-25) 644 12 72
fax.: 632 50 82


Więcej o Siedlce

Ostrów Mazowiecka

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
ul. Brokowska 37,
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel.: (0-29) 746 29 35
fax.: 745 37 92

Więcej o Ostrów Mazowiecka

Zambrów

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.    
ul. Sitarska 1,
18-300 Zambrów,
tel.: (0-86) 271 23 54,
fax.: 271 64 83

Więcej o Zambrów

Kruszyn

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.    
Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7,
87-853 Kruszyn,
tel.: (0-54) 235 55 85,
tel./fax. 252 84 33

Więcej o Kruszyn

Świebodzin

PRD „DROGBUD” Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 14,
66-200 Świebodzin
tel.: (0-68) 38-222-74, 38-249-38
fax.: 38-236-04

Więcej o Świebodzin

Zielona Góra

Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.    
ul. Lotników 3,
65-714 Zielona Góra,
tel.: (0-68) 451 96 99
tel./fax.: 327 18 11

Więcej o Zielona Góra